Základní dokumentace PIXID

SCHEMA

PROGRAM V1.00b.ino    (OLD)

PROGRAM V1.00D    (NEW)

Kusovník    

Strategie ladění PIXID

Základní technický popis a manuál

Díly pro 3D tisk krabičky

Video návody