Služební zpráva o beta testování závodu ČUC (Závod Českých Učitelů CW)

Dovoluji si světovému HAM hnutí podat zprávu o beta testování největšího světového pivního závodu ČUC 2023. Tento závod se odehrál dne 12.12.2023 v prostorách našeho milého penzionu Pleštil, za následující účasti liberecko - turnovských HAMs.Zleva:

Zdeněk OK1KDL, Karel OK1JRU, Bořek OK4BB, Franta OK1FH, Milan OK1IF, Jana OK1VPU jr., Pepa OK1USP, Libor OK1BTX, Petr OK1FHG.

Franta OK1FH (Soumarský liškař) byl před nastoupenou hospodou pochválen za "vztyčení" vánočního stromu a provedení elektrické instalace osvětlení. Pak došlo k předávání "mini" dárečků. Bohužel se omluvil náčelník předávání - OK1FFI Ruda a tak tentokrát nikdo nedostal mini dáreček ušitý na míru (tuším, že jsem posledně dostal elektronku RE034D). Kromě hmotných darů jsme dostali od Jany i velice krásný nehmotný dar, ve formě našich radioamatérských rodokmenů a to do roku cca 1800. Díky Jano. Tam jsem vlastně zjistil, že ne Popov a Marcony, ale můj praděd Lank, byl vynálezcem rádia v Čechách. Zábava se pak začala nezřízeně vyvíjet a tak junior OK1VPU po jednom pivě prohlásil, že není schopen rozeznat tečku od čárky a to ani za pomoci Kmochových pochodů.
 A pak nastala ta kýžená chvíle, kdy jsme provedli testování podmínek mistrovství světa o pohár ČUC 2023. Odmítli jsme účast Libora OK1BTX, který přijel s RM31P a vyžadoval, aby mu byl přidělen "točič" klikou. Tím došlo k jeho vyřazení, protože podmínky jasně říkaly, že je nutné zajistit bateriové napájení. Další účastník Karel, vyžadoval úpravu podmínek závodu, protože jeho rádio bylo pro pásmo 80m. Nakonec jsme tedy napočítali počet účastníků závodu na 4 kusy znavených HAMs. Po otázce, kolik vlastně spojení je možné udělat? Zdeněk, jako matematik a úspěšný programátor prohlásil, že on to vidí na dvě na třetí. To se nám nějak nezdálo a tak Pepa USP vznesl protest. Nakonec jsme se dohodli, že spojení mezi dvěma stanicema je jen jedno a ne dvě. Zkrátka spojení zleva doprava je stejné jako spojeni z prava do leva.
    Zkušební komisař dále zjistil, že někteří závodníci (OK1USP, OK1KDL mají špatně nastaven kmitočet). Rozdíl oproti vysoce přesnému normálu IF-01 byl až 200Hz). Všichni účastníci používali stejného závodního TCVR a to (tr)uSDX od DL2MAN. Došlo i k dalšímu technickému "zádrhelu" a to bylo to, že závodník OK1FH neměl papír. Prý za to nemůže, že ho bolelo břicho.
 Dále bylo zjištěno, že stanici OK1KDL není slyšet na vzdálenost 3m i při výstupním výkonu 5W. Zdeňkova umělá zážež byla dokonalá. Zdeněk si sebou nepřinesl drát 1m délky, který se musí pro lepší slyšitelnost zapojovat na "živý" konec umělé zátěže. Řešil to pak tak, že se umělé zátěže dotýkal a tak nám všem vyráběl dosti silné QSB. Po asi 5 minutách byl závod ukončen. Ředitel závodu nechápal, jak je možné, že v denících některých stanic se vyskytlo 5 značek z teoreticky tří možných. A tak bez dalšího studia byl vítězem vyhlášen   Zdeněk OK1KDL

Technické problémy tohoto závodu:

  1. Intermodulační odolnost rádií (tr)uSDX je dosti malá. Pokud se udělá "chumel" kolem jednoho kmitočtu, pak rušení od produktů je veliké a pro začátečníky zdrcující.
  2. Potlačení druhého postraního pásma má být podle DL2MAN někde kolem -40dB, ale zřejmě to nebude pravda a tak se občas stanice volali tak, že někdo byl naladěn na druhý falešný zázněj. Z toho pak vznikaly potyčky mezi závodníky se slovními dotazy "Máš to?".


Agresívní chování OK1FH s dotazem "máš to"?

Technickým ředitelem pak bylo vysvětlováno, jak se pozná falešný zázněj od správného. Bylo to něco ve smyslu:
"Do............e už jsem to tady říkal, když ladíš dolů, tak se musí výška přijímaného signálu snižovat (u dobrého zázněje). Když se zvyšuje, pak je to špatně a pusíš hledat ten správný signál o dvojnásobek nastaveného offsetu, což u nás je 1400 Hz a to směrem nahoru.. Technický ředitel pak byl napadán, že v podmínkách závodu není napsánu, že se sebou musí brát kalkulačka. A jak každý ví, tak po čtyřech pivech to přece nevypočítá ani bůh.

Technický ředitel pak rozhodl, že soutěžní podmínky upraví a to tak, že každý účastník bude moci dávat výzvu jen na vylosovaném kmitočtu. Kmitočty budou zvoleny tak, aby vzájemné rušení bylo minimální. Od těch co skončili na nižších místech přišlo několik požadavků k projednávání. Např. OK1USP si stěžoval, že on v té závodní vřavě neslyší svůj vlastní signál příposlechu. Dále OK1FH si stěžoval, že vítěz měl jen jedno pivo, kdežto on čtyři a to jak každý ví, může vyvolávat problémy se zpožděním signálu. Navrhuje, že před závodem by se měla synchronizovat konzumace. Jinak to prý nemůže být nejspravedlnější závod na světě. Návrh technického ředitele závodu, že před závodem se nebude pít alkohol, byl striktně odmítnut s poznámkou - "To si tedy závoď sám". Před mistrovstvím světa (bude se konat 19.12.2023), tedy byly upřesněny podmínky:Dva účastníci contestu byli obviněni z nedovoleného dopingu. Jejich barevná piva byla podezrelá (zvláště to zelené).Naši žáci tentokrát řešili, proč jim nefunguju bzučák. Chyba po hodině hledání byla objevena. Baterie místo 9V měla 6,4V i když majitel tvrdil, že ji před týdnem dobíjel. Dostal domácí úkol, aby změřil odběr a zkusil dopočítat, jak dlouho mu to bude hrát, když kapacita baterie je 220mAh.OK1USP při tajném ladění (vzadu jen koukají (čumí) OK1BTX a OK1KDL)OK1IF s ukázkou starého pořekadla. "Jak si sedneš, tak vysíláš".

Pozn. Nové podmínky závodu se zde objeví v nejbližím možném termínu. Také akceptujeme připomínku OK1MNV, že všichni ti, kteří ještě používají CW, by měli vysílat ze skanzenů a to v krojích.