Další čidlo doplněné do tlapy Kvašáka
Jak jsem referoval v Chrudimi, při naší expedici RAH2024, se chceme pokusit dojít po červené na několik nouzových šumavských tábořišť. Kdo půjde zatím není jasné, ale že půjde OK1FH a OK1IF je stoprocentně jasné. Franta OK1FH se vydal směrem úspory hmotnosti v batohu. Například jeho strava obsahuje výživné pytlíky, kde zvláště kachna v prášku mne zajímá. Vyživovací hodnoty to má vynikající. Cenu samozřejmě také a tak Franta odmítl udělat chuťový test předem. Jelikož věkový průměr expedice je veliký, dostal jsem já za úkol se radiově postarat o měření základních životních funkcí, které se budou automaticky předávat do centra (Soumarský Most). Přijímat je bude Roman OK1WRM (bývalý zdravotnický záchranář). Roman vyžaduje zvláště automatické předávání polohy (to zatím je vyřešeno nepřímo a to sdělením, jak dlouho se pohybujeme a odkud kam), dále měření teploty účastníků a to dokonce i v noci při spaní (interval měření teploty ve spacáku je 15 minut). A dále vyžaduje měřit stav našeho opruzení (vlhkost plín), tep. Dále ze zdravotního hlediska dbá o naše pocitové vjemy. Chce hlásit do centra teplotu konzumovaného piva. Pro tento účel jsem tedy doplnil do tlapy externí universální konektor, který umožňuje připojení různých čidel. Brácha mi to ochotně mechanicky provedl. Dovolte, abych Vám funkci předvedl na následném videu.

Projekt tlapa.mp4

Pravděpodobně budeme současně používat i systému APRS (LoRa). Tedy pro naše "zhroucení" jsme udělali maximum.
PZ