(tr)uSDX má novou (beta) versi firmwaru V2.00w (x)

Manuel DL2MAN na fóru představil novou experimentální versi firmware. Rychle za sebou vydal versi V2.00v a V2.00w a V2.00x.Předně znovu upozornil na zkrácené příkazy.Ovládání TCVR podle nich, zkrátí čas.
Co se nepovedlo a nebo co zatím neudělal?

No je jasně vidět, že programátor naráží na nedostatek programové paměti. Tedy pokud potřebuje něco nového přidat, většinou něco nepotřebného odebere.

BUG:

Odebrané funkce:


Vylepšení plus nové funkce:


TCVR se zdá stabilnější a méně náchylný na rozkmitání. Spektrometr nyní má pravděpodobně své AVC a tak ukazuje lépe. AVC je na vyšší úrovni a lze ho používat i při CW práci. No uvidíme, kolik bude ještě betaversí, než příjde další stabilní.