Jak je to s těmi výkony. Pomáhá to?

No než si  pustíme ukázku, můžeme předem říci. Ano pomahá to skvěle. V závodech 3dB (dvakrát větší výkon)  vás katapultuje v tabulce směrem nahoru.

Někteří z nás mají tu smůlu, že se ve vhodnou dobu naučili CW. Jak se postupně zdokonalovali, pak samozřejmě o to více tomuto druhu spojení začali holdovat. Dlouhou dobu se CW považovalo za způsob spojení s největší účinností. Ovšem bylo nám jasné, že takto jednoduše se to nedá říci. Hezky o tom je napsáno třeba v tomto článku:

CW versus SSB (ok2kkw.com)

nebo i zde:

FT8 vs. CW? | OK2WO (rudice.eu)

To je sice o něčem jiném (FT8 vs CW), ale ono to spolu souvisí.

Ve své době jsem se věnoval VKV a trávil jsem na Ještědu nekonečné doby při čekání na vhodné podmínky. Občas se mi stalo, že mne někdo volal a já zaboha nemohl přečíst, kdo to je. Stačilo, pokud ten HAM uměl CW, mu říci, aby přepnul na CW. Při stejné šíři filtru (tenkrát FT225RD neměla CW filtr) a při snížení rychlosti přenosu dat, to najednou bylo tou telegrafií čitelné. Každý z Vás určitě pamatuje, že fungovala i finta, kdy se řeklo „zapískej mi to CW“. I to pomáhalo. Pokud nekriticky provedeme srovnání CW a SSB vztaženou na šíři přenosového signálu, pak se udává, že u CW by mělo stačit -13dB aby to bylo shodné jako u SSB. To je samozřejmě blbost. Dokonce jsme si zde dokazovali, že pokud z hovorového spektra vyjmeme vhodným způsobem šířku cca 800 Hz, tak tomu ještě stále bude rozumět.

VID 20231022 104838 - YouTube

Pokud jsme v ukázce dokazovali, že i při poslechu v kanále 800 Hz širokém je přijem SSB možný, pak by byl i možnější, pokud bychom už na vysílací straně se na to připravili. Zkrátka vybrali bychom „dominantní“ kmitočty z našeho hlasu a ty vysílali jen se šířkou 800Hz. Pochopitelně v „hlubší oblasti našeho hlasu“. To je dáno tím, že náš mozek umí rozpoznat např. změnu kmitočtu o 10 Hz na kmitoču 400Hz, ale 10Hz na kmitočtu 2500Hz už ne. Povídali jsme si o tom, že tak nějak to i připravuje TCVR (tr)uSDX. Modulační obálka neobsahuje vyšší kmitočty jak cca 1400Hz. Teoreticky bráno, by pak byl ideální poslech takového signálu při přepnutí z modu SSB na CW a s nastaveným CW offsetem na 700Hz. Kdyby šíře filtru byla cca 1400 Hz, pak je to zcela energeticky ideální. Profesoři modulací by Vás sice vykazovali z pásma, ale při dovolávání na nějaký DX byste zcela určitě byli o pár dB na tom líp, než ten, který z neznalosti bude volat se spektrem, které mu končí na 3200Hz. V tomto případě již ani teoreticky neplatí poučka o -13dB. Ale pojďme si ukázat, co je to 6dB zisku (4x větší výkon) u SSB a CW.

SSB.mp3

CW.mp3

Na nahrávkách je vidět, co se stane, pokud signál je silnější o 6dB (4x vyšší výkon). Je to srovnání pro SSB a CW v téměř shodném okamžiku. Nenechte se však zmást tím, že to CW je snad i slabší jak to SSB. Ne to bylo způsobeno tím, že nahrávka byla dělána na vzdálenost SDR rádia cca 480km v denních hodinách. Rozdíl kmitočtů je však cca 200kHz. Tedy jasně na nižším kmitočtu (CW) je znát vyšší útlum. Pamatuji si, že jsem v dobách pravěku a začátku SSB slyšel úvahu, že to SSB je účinnější jak CW. Autor to dokazoval tím, že s tou stanicí se Zélandu nemohl dodělat spojení CW. Zkrátka neslyšeli se, kdežto po přeladění na SSB to vše proběhlo v pořádku. Tak to je přesně ten samý efekt.

"No dobře, poslouchal jsem na pásmu, že nemá cenu dělat menší PA, než pro zvýšení síly signálu o 2S, to je oproti 100W TCVR PA s výkonem 1600W, co ty na to".

No doba je v současné době zvláštní. Když někde jsou obrovské ekonomické problémy, někde se někdo zabíjí a taky vyhlídka na zlepšení je bídná, pak se začíná psát o malých a velkých podvodech atd. Mluví se o teorii a praxi atd.

Tedy musíme se bavit o tom, zda nějaké limity jsou dobré pro naši činnost a nebo ne. Musíme se bavit o naší hrdosti a snaze naplňovat demokratické principy. No zase jedno pravidlo říká, že když nejde o život tak jde o h......... Tyto úvahy nechám na každém z nás a na jeho poctivosti. Ale pokud se ptáme jak je to v České republice nakázáno, pak musím konstatovat, že stále ještě platí vyhláška 156/2005 Sbírky, která stanoví toto:

§ 4

Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.

(2) Maximální výstupní výkon ve třídě

a) A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,

b) N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU – International Amateur Radio Union) pro Region 1.

(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.

(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje.

156/2005 Sb. Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby (zakonyprolidi.cz)

Tedy pokud někdo v běžném počasovém provozu hlásí, že používá Jánošíka, kterého má staženého na 1kW, pak porušil vyhlášku a pokud mu někdo dokáže, že to tak bylo, může být sakcionován. Pokud mu to někdo nechce dokazovat, pak ho může obvinit ze šíření poplašné zprávy HI a nebo ho poslat na přezkoušení, pro neznalost této vyhlášky. To je ale úsměvná představa že?

"No dobře, ale mezi HAMy se šíří i zvěsti o tom, že používání výkonů (ve svět. závodech) třeba i 10kW je běžné. Je to pravda?"

Ne nechci na to odpovídat. Ale možné podle mých měření to je. "Ty tvrdíš, že měříš a porovnáváš stanice třeba každý rok?". "A proč to děláš?". Ano to je krásná otázka. Dělám to z toho důvodu, abych byl klidnější, když jsem poražen. Pak se něco muselo stát a já tomu musím přijít na kloub. (A nebo stoupající věk je tu HI). Možná jsem udělal závodní chybu, možná byly specifické podmínky a nebo něco nečestného. A můžeš uvést nějaký konkrétní případ? No to je vždy citlivá věc a nikdy nemám šanci to přímo změřit. Přesto existují relativní metody, které něco ukáží. Může to být třeba i změna anténního systému, nebo změna polarizace či co. No když na mne tlačíš, tak uveďme třeba toto. Závod MWC je vynikajícím závodem. Slouží k tréninku a proto je zde zakázána kategorie HP. Zkrátka maximální výkon je povolen 100W. Některé stanice to ctí a tak závodí HP, ale jsou tak čestní, že pošlou deník jen pro kontrolu. Někteří však ne a to já nechápu. Ale pojďme se podívat na nějakou anomálii. Většinou v tomto závodě měním kategorie a to jen z toho důvodu, abych získal více zkušeností. V poslední době jsem přešel na kategorii QRP 40m. Tam je dlouholetým "vládcem" můj kamarád a čestný HAM Karel OK1HCG, který jezdí pod značkou OK5TFC. Karel v této kategorii nemá konkurenci. Tedy potřeboval jsem zjistit, co by se pravděpodobně stalo, pokud bych v nějakém závodě světového formátu přesedlal z 80m na 40m. Odjel jsem tedy dva závody:Analyzoval jsem situaci a povedlo se to. Karel udělal chybu a podcenil násobiče. Zajímalo mne i jak jsme na tom po EU. Provedl jsem tedy srovnání pomocí RBN s takzvaným referenčním signálem. Ten jsem měl já a taky kolega z Liberce Karel OK1JRU (Karel má FT817) a anténu NVIS jako já. Uložil jsem si iono situaci a i výsledky změření Z RBN, které teoreticky byly přibližně stejné. Pak jsem příští závod toto chtěl zopakovat. Snažil jsem se úplně stejně, ale dopadlo to jinak.Sakra sakra. Co jsem to provedl a co je špatně, že tentokrát mi to nevyšlo. Neměl jsem pocit, že bych něco totálně nedocenil, ale v něčem to musí být. Ionosféra, polarizace antény? Při druhém rozboru jsem do toho přimíchal i jednu 100W stanici a to Slávka OK1TN.

RBN 16.10.DOC

RBN 23.10.DOC

Zkrátka vznikla anomálie, kdy při srovnání se 100W stanicí jsem do všech směrů a vzdáleností měl signál slabší cca o 25dB. Kdybych to řekl opačně, pak pokud já tam měl (a to čestně prohlašuji, že jsem měl) 5W, pak by Slávek jakoby jel s PA blížící se výkonem k 1kW. O Karla s 5W tomu už vůbec nerozumím, protože v průměru měl signál silnější o 10dB, tedy jakoby v průměru jel s 50W. To jak každý uzná je nemožné. Zkrátka někde se stala chyba a možná mi upadla anténa. Samozřejmě mám i iono situaci. No jinými slovy, zkoumat tyto stavy mne baví. Samozřejmě nastávají i situace, kde se to opakuje pravidelně. Pak u takové stanice si udělám černý puntík a v mém osobním hodnocení ji z žebříčku vyškrtávám. Ale to se dá dokázat až opravdu dlouhodobým sledováním při teoretickém zvažování i takové blbosti, jako že sluníčko na východě zapadá dříve jak zde (i to je jedna z možností). Případně to může při nějakém měření pokazit Es vrstva, kterou já jsem nevyužil.
Ale znovu opakuji, je to nepřímá metoda, která se nikdy nemůže použít jako přímý důkaz. Dovedete si představit, jak byste falešným obviněním někoho mohl naštvat? Ovšem tuto metodu používám cca 20 roků. Kdysi jsem do statistiky zahrnoval i počet přišlých spotů. Budete se divit, ale je to až neskutečně přesné.
Je jen jediný závod, kde mi to funguje stoprocentně. Je to OK QRP závod. Tam jsem za svou činnost našel jen několik stanic, které mne vycházeli, že použili místo 5W cca 25W. Ale my QRPisté víme jak vše funguje a nechceme si panenský závod rozbít nepoctivostí. A tak jsme rozhodli, že žádné ceny se nebudou dávat (Holický pohár je na toto choulostivý) a že ceny budeme losovat z klobouku. A tak se stále radujeme z těch slaboučkých signálků a máme z toho radost i když jsme skončili na horší pozici. Dokážeme si to zdůvodnit, proč tomu tak bylo. Pokud Vaše anténa je v dorazu a má cca -6dB ztrátu oproti konkurenci a nemůžete ji zvednout výše a nebo ji udělat rezonanční, pak závoďte dál a netrapte se. Pokud Vaše anténa je v dobré výšce pro NVIS, pak nemáte šanci s násobičema (80m) konkurovat tomu, kdo má vertikál. Ale udělejte si rozbor a zcela jistě přijdete na protizbraň, jak ten náskok alespoň eliminovat. Je to fakt zábavné.
Občas se vyskytuje i názor, že je dobré to řádně doladit. Např. tak, aby PSV 1/1.3 jsem udělal na 1/1.0. No je to samozřejmě nesmysl. Zkuste si dopočítat o kolik Váš signál poklesne a pak si ještě jednou poslechněte nahrávku, kde je těch 6dB.
Znovu opakuji, že jsem použil příklad s Karlem OK5TFC, který jsem naměřil, ale neznamená to, že by Karel byl podvodník. Zcela určitě ne, ale musíme zjistit, co se stalo. Pravděpodobně to bude souviset s tím, že Karel odjel z chaty domů a vysílal na účinnější anténu.