Bo a Bo (otázka a odpověď)

Není nic horšího, než se přestat ptát. Jakmile se bojíme položit otázku, pak je to špatné. Někdy sice otázka patří do kategorie "Blbých otázek" ve zkratce BO, ale v omezeném časovém okamžiku většinou dostaneme i blbou odpověd (zkratka BO). Možná by to šlo říci korektněji, jako "Začátečnická otázka", ale pak bych musel taky říkat "začátečnická odpověď". Zakódujme tedy jednou provždy tento systém jako BO a BO.

BO: "Hele dole něco píšeš o majáku. K čemu je to dobré a nemůžeš mi pustit nějakou nahrávku?"
BO: "Majáky miluji. Musí však mít jeden zásadní atribut a to je, že nesmí nikoho rušit a někoho omezovat. Jestliže dnes i ČTU vydává generální povolení na přenos dat v oblasti KV, tak se snaží omezit rušení a obtěžování tím, že si diktuje max. vyzářený výkon a ten je stanoven na 10mW. V amatérské službě jde o něco jiného a každý chápe, že neregistrovaný maják může tropit neplechy. Ani HAMové nemají zájem dělat něco ilegálně. Tedy můj maják nemá výkon větší jak 10mW a hlásí se moji volačkou OK1IF/B. Nevysílá trvale. ale jen v období sledování změn ionosféry při vzniku a rozpadu vrstvy D. Kdybych Vás na něj nenavedl, tak si myslím, že by ho nikdo ani nezaslechl. Aby taky něco měřil, pak má v sobě implementovány 3 čidla. Přes A/D převodník měří napětí baterie a velikost osvětlení (OV je totální tma, 6,3V je světlo odpovídají světlu těsně před objevením se sluníčka na obzoru.) Dále obsahuje celkem přesné čidlo teploty, s rozlišovací schopností na 0,1 C. Po své aktivaci přechodem tmy do světla a opačně, vyšle několik telemetrických informací a opět se uspí. Trošku proberte tento WEB a najdete víc. Tím, že to není slyšet, se dá poslechem trénovat příjem super slabých signálů.

MIB

Popis majáku Luž1