Rozhlasový vysílač "Channel 292 " a jeho využití v amatérské praxi

Občas je nutné zkontrolovat podmínky, či něco nacejchovat. K tomu velice často používám majáku OK0EN na kmitočtu 3600 kHz. Maják pracuje s výkonem 150mW a tak občas jeho slyšitelnost je horší (to je dobře, nenávidím dobře slyšitelné majáky - rušiče). Při špatné slyšitelnosti a současně pro přesné naladění, je dobré používat profesionálních rozhlasových vysílačů. Jedním zajímavým rádiem je i toto:

Radio Channel292 International Broadcasting Shortwave Kurzwelle Rundfunk Sender Sendezeit - Home

Pracuje módem AM na kmitočtu 3955 kHz a to výkonem 10kW. Jeho signálu se dá využít i pro porovnávání síly pole.

Velice jednoduše se podle něj nastavuje třeba (tr)uSDX.

Video nastavení Ref freq.mp4


Nastavení samozřejmě provádějte za pomocí sluchátek.