Výcvik na Střední odborné škole telegrafní (HI)

Že se v Liberci scházíme na pravidelných BP (Beer Party), není žádné tajemství. Po 5 pivech jsme před několika lety založili Střední odbornou školu telegrafní. V poslední době se zdá, že po 6 založíme Liberec Contest Academy (LCA) HI. Způsob naší výuky CW je všeobecně znám. Používáme spojení typu ST-ST, nebo-li spojení stůl - stůl. Jako TCVR se většinou používá malá Pixina a nebo Rozkmit. Tedy jednoduché QRP (QRPP) TCVR vysílající na kmitočtu 3560,9 kHz. Dá se říci, že se nám naše práce daří. Dokonce někteří absolventi u nás začínali s cílovníky a dnes běžně uchem berou více než 27WPM (A začínali v době po odchodu do důchodu). Máme zřízenu i diskusní skupinu na Messengeru, která je otevřena pro všechny diskusní příspěvky. Řeší se zde technika, provoz  i speciální aktivity, jako je Sota, GMA, Gema.... Každý večer probíhá sked (samozřejmě CW módem) v pásmu 80m. V rámci výcviku nyní probíráme předmět - neslyšitelné signály. Pro výuku příjmu jsme zřídili i neslyšitelné majáky typu MIB (Micro Ionospheric Beacon). Co je to MIB a jeho činnost je popsáno ZDE.
Doporučené nastavení pro RS918 příjem je zde:Využívá se funkce APF (Audio Peak Filter). Je to jediný způsob, jak tomu malinko pomoci (odstup S/Š), ačkoliv to je nepříjemné. Výkon majáku je nastaven tak, aby to bylo téměř neslyšitelné (tedy z hlediska CTU se nejedná již o vysílač HI). Zde opravdu pozor, občas se najde nějaký rozumbrada, který v pásmu 80m zkouší maják s výkonem třeba i 100mW. To je opravdu moc. Zbytečně to ruší a dělá nepořádek. Maják by měl být neslyšitelný a jen při nějaké anomálii, by měl být zaslechnutelný. Tedy jeho výkon třeba 800uW je tak akorát. Zde např. záznam majáku ze dne 4.12.2021 v periodě cca 16:32 a 16:45 SEC. Zde si všimněte určitých špiček v příjmu.

Maják 16:32.mp3
Maják 16:45.mp3